บริษัท ฤทธิ์ตะวัน จำกัด

ผลงานที่ผ่านมา

โครงการก่อสร้างอาคารวิจัยพัฒนาและอนุรักษ์พันธุกรรมหม่อนไหม

ที่ตั้งโครงการ : 2175 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

เจ้าของโครงการ : กรมหม่อนไหม

ประเภทอาคาร : สำนักงาน 7 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย : ประมาณ 4,200 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ : 63,185,400.- บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 600 วัน

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ไปรษณีย์อุบลราชธานี พร้อมงานพิเศษอื่นๆ (ก่อสร้างต่อจากผู้รับจ้างรายเดิม)

ที่ตั้งโครงการ : ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประเภทอาคาร : โกดังเก็บสินค้าชั้นเดียว และลานจอดรถ

พื้นที่ใช้สอย : 4,800 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ : 41,950,000.- บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 300 วัน

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง พร้อมงานพิเศษอื่นๆ

ที่ตั้งโครงการ : อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

เจ้าของโครงการ : บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

ประเภทอาคาร : อาคารสำนักงาน – โกดังเก็บสินค้า ชั้นเดียว และลานจอดรถ

พื้นที่ใช้สอย :

มูลค่าโครงการ : 18,900,000.- บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 365 วัน

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ภาค 2 จ.สุพรรณบุรี

ที่ตั้งโครงการ : ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติ ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เจ้าของโครงการ : การกีฬาแห่งประเทศไทย

ประเภทอาคาร : อาคารสำนักงาน 2 ชั้น

พื้นที่ใช้สอย : 500 ตารางเมตร

มูลค่าโครงการ : 7,900,000.- บาท

ระยะเวลาก่อสร้าง : 240 วัน

โครงการปรับปรุงห้องประชุม ขว. ทหาร(3) และเครื่องปรับอากาศ อาคาร ๓ ชั้น ๒

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท โปรเมดิกซ์ จำกัด(หลังใหม่)

โครงการก่อสร้างอาคาร 150ปี วัดมกุฏกษัตริยาราม

โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์แบบพิเศษ 5 ชั้น โรงเรียนวัดมกุฏกษัตริยาราม

โครงการก่อสร้างอาคารพาณิชย์ และสำนักงาน บริษัท ว.ศิริกาญ ออโตพาร์ท จำกัด